brk.cz brk.cz - B.R.K. - úvod

brk.czWebsite Profile

Title: B.R.K. - úvod
Keywords: úvod
Description:úvod
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

brk.cz Information

Website / Domain:brk.cz
Website IP Address:109.123.208.55
Domain DNS Server:inet.faster.cz,ns.a-servis.cz

brk.cz ranks

Alexa Rank:13813271
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

brk.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$8,744
Daily Revenue:$23
Monthly Revenue:$718
Yearly Revenue:$$8,744
Daily Unique Visitors:2,204
Monthly Unique Visitors:66,120
Yearly Unique Visitors:804,460

brk.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Server Apache
Date Sat, 22 Sep 2018 13:51:54 GMT

brk.cz WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
úvod 2 0.25%

brk.cz Similar Website

Domain WebSite Title
celikbir.com.tr ?EL?K - B?R
bnkr.space B N K R
akaibara.com a k a i b a r a
boror.hu B?r?r szakrendel?k
brzrk.net -=B-R-Z-R-K=-
brk-germany.de B/R/K Group cookvision
azizkarpuz.org MATEMAT?K B?R SEVDADIR
bkrio.com B k r i o
kreabag.ch K r e a b a g
quintalaspalmas.com ? K A R I B U ?
darbuka.dk D A R B U K A
isbirelektrik.com.tr ??B?R ELEKTR?K SANAY?? A.?
karbonconstruction.com K A R B O N
adic-comores.org K A R I B U
rakkeby.dk R A K K E B Y's Hjemmeside
vbroker.hu __ - V B R O K E R - __
cervenykriz.eu ??K - úvod
cck.cz ??K - úvod
andelsbolig.nu Andelsbolig K?b: R?dgivning ved k?b, Vejledning & Salgsopstilling

brk.cz Alexa Rank History Chart

brk.cz aleax

brk.cz Html To Plain Text

B.R.K. - úvod úvod Aktuality Informace Kontakty Reference Na?e nabídka Vá?ení obchodní p?átelé, dovolujeme si Vás oslovit rámcovou nabídkou firmy B.R.K. - CHLAZENí A KLIMATIZACE, s.r.o. podnikající jako p?ímy nástupce firmy BLAHA JAN - B.R.K. (od roku 1991) v oblasti chladicích a klimatiza?ních za?ízení. Díky zku?enostem získanym dlouholetou ?inností v oboru Vám nabízíme následující slu?by: Konzultace Va?ich p?edstav a po?adavk? Stanovení nebo vypo?et pot?eby chladicího vykonu Zpracování vykresové dokumentace nebo zaji?tění projektové dokumentace Zpracování závazné nabídky Kompletní dodávka technologie Kompletní montá? nebo instalace prováděná vlastními pracovníky Záru?ní i pozáru?ní servis prováděny vlastními pracovníky Pravidelné preventivní prohlídky Repase Va?ich za?ízení nebo dodávka repasovanych za?ízení Vy?e uvedené slu?by Vám nabízíme v následujících oborech: Technologie chladíren a mrazíren od malych box? v zázemí prodejen a kuchyní a? po chlazené velkosklady Technologie pro p?ichlazování vyrobních prostor, p?ípraven, bouráren atd. Technologie pro zchlazovací a zmrazovací boxy a tunely Technologie pro distribu?ní chladicí nábytek v rámci prodejen potravin a supermarket? Technologie pro chlazení kapalin Klimatizace komer?ních prostor Izolace chladíren a mrazíren PUR panely Kusové dodávky chladicího nábytku Dal?í speciální aplikace Po stránce navrhované koncepce p?ihlí?íme k mo?nostem a po?adavk?m zákazníka a jsme p?ipraveni nabídnout jak samostatné kondenza?ní jednotky tak i jednotky paralelní, sdru?ené nebo i spole?né jednotky pro chladicí a mrazicí okruhy. Pro tyto ú?ely vyu?íváme jednotek osazenych kompresory ELECTROLUX, ASPERA, COPELAND, MANEUROP, L′UNITE HERMETIQUE, BITZER atd. Pro standardní chladírny, mrazírny, ale i ?ást speciálních aplikací pou?íváme ventilátorové vyparníky GOEDHARD nebo ECO. Pro ?ízení a ji?tění chladicích okruh? vyu?íváme speciálně sestavenych rozvadě?? osazenych ?ídícími p?ístroji FLICA nebo ELIWELL a automatiku renomovanych vyrobc? DANFOSS, RANCO a CASTEL atd. Vzhledem ke slo?itosti problematiky pr?myslového chlazení a ?iroké nabídce dne?ního trhu se na?e firma sna?í o individuální p?ístup jak ke konzultaci a zpracování nabídky tak i k p?ípadné dodávce, montá?i a servisu. Ve snaze o komplexnost slu?eb na?e firma provádí repase Va?ich za?ízení nebo Vám m??eme nabídnout ?irokou ?kálu repasovanych chladicích za?ízení a to v?dy se zárukou. V p?ípadě Va?eho zájmu jsme p?ipraveni Vám zpracovat konkrétní nabídku. Na Vá? zájem se tě?í kolektiv pracovník? firmy B.R.K. - CHLAZENí A KLIMATIZACE, s.r.o. Jan Blaha, jednatel (servis, montá?e) Eva Blahová, jednatel (servis, dispe?ink) Tomá? Holzer, obchod (nabídky, kalkulace, realizace) Radek Havlát, sklad (sklad, prodej) Nukleární chlazení 6.09.2010 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In ut neque ut justo vestibulum sodales. Sed porttitor libero et lorem varius eleifend. Proin adipiscing, justo a iaculis interdum, nunc enim ullamcorper urna, id porttitor turpis sapien quis lacus. Integer at metus vel nibh vulputate feugiat.více ? V?echny ?lánky Co doká?eme? Pot?ebujete jě?tě dal?í d?vod, pro? zvolit právě nás? 2010 ? B.R.K.designed by Promax Media

brk.cz Whois

% (c) 2006-2017 CZ.NIC, z.s.p.o.
%
% Intended use of supplied data and information
%
% Data contained in the domain name register, as well as information
% supplied through public information services of CZ.NIC association,
% are appointed only for purposes connected with Internet network
% administration and operation, or for the purpose of legal or other
% similar proceedings, in process as regards a matter connected
% particularly with holding and using a concrete domain name.
%
% Full text available at:
% http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/
%
% See also a search service at http://www.nic.cz/whois/
%
%
% Whoisd Server Version: 3.10.2
% Timestamp: Mon May 15 09:26:21 2017
domain: brk.cz
registrant: SB:JAN-BLAHA-BRK
admin-c: JAN-BLAHA
nsset: NSS:FASTER-CZ:1
registrar: REG-ACTIVE24
registered: 12.03.2001 17:11:00
changed: 22.01.2007 08:25:00
expire: 12.03.2018
contact: SB:JAN-BLAHA-BRK
org: BLAHA JAN - B.R.K., Havlickova 36, Brno 602 00
name: jan blaha
address: Havlí?kova 86
address: Brno
address: 602 00
address: CZ
e-mail: holzer@volny.cz
registrar: REG-ACTIVE24
created: 10.08.2001 22:13:00
contact: JAN-BLAHA
name: jan blaha
address: Havlíckova 86
address: brno
address: 602 00
address: CZ
phone: +420 543236102
fax-no: +420 543236103
e-mail: holzer@volny.cz
registrar: REG-ACTIVE24
created: 10.08.2001 22:13:00
nsset: NSS:FASTER-CZ:1
nserver: ns.a-servis.cz
nserver: inet.faster.cz (81.19.0.66, 2a02:e98:0:3::53)
tech-c: SB:FASTER-CZ
tech-c: MO815-RIPE
registrar: REG-ACTIVE24
created: 01.10.2007 02:00:00
changed: 27.07.2012 14:50:24
contact: SB:FASTER-CZ
org: Faster CZ spol. s r.o.
name: Faster CZ spol. s r.o.
address: Jarní 44g
address: Brno
address: 614 00
address: CZ
e-mail: cechal@faster.cz
registrar: REG-ACTIVE24
created: 10.08.2001 22:13:00
changed: 24.04.2014 12:39:33
contact: MO815-RIPE
name: Miroslav Ondra
address: Jarní 44g
address: Brno
address: 614 00
address: CZ
phone: +420.533433333
fax-no: +420.533433347
e-mail: ondra@faster.cz
registrar: REG-ACTIVE24
created: 10.08.2001 22:13:00
changed: 24.04.2014 14:02:5


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en